Bralni klub Kelih aktivno deluje že od leta 2014.

»Branje osvobaja bralca in ga prestavi od branja knjige

k branju samega sebe in življenja na splošno.«

Gabriel Zaid