Vodilni partner operacije: Tandem Mktg – inovativne rešitve v marketingu d.o.o.
Partner operacije: Društvo Kelih
Vrednost celotne operacije: 35.641,00 EUR
Upravičeni stroški: 30.530,33 EUR
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Delež sofinanciranja: 80 %
Predvideni znesek sofinanciranja: 24.424,26 EUR
Dodatne informacije: www.eu-skladi.si in http://www.las-prlekija.com
 
Cilj operacije je ustvariti turistični produkt, ki povezuje pripravo prleški jedi, jih povezati z zgodbami in dosežki ljudi iz Prlekije in vključuje zunanje udeležence – predstavnike ciljnih skupin, ki so podrobneje opisani spodaj, da lahko sami te jedi tudi pripravijo. To bomo naredili preko delavnic prleške kuhinje, ki bodo vsebovale tako pripravo jedi, kot podajanje pomembnih (izbranih) dosežkov ljudi iz Prlekije, ter vse skupaj postavili v kulturno – zgodovinski okvir.

Pričakovani učinki operacije so dvig prepoznavnosti prleške kuhinje kot regijske specifike, ki povezuje lokalno pridelavo, tradicionalne veščine in zgodovinski kontekst, ki ji daje svojo geografsko unikatnost. Vse to podajamo skozi princip učenje skozi delo (learning by doing), delavnice na katerih udeleženci sami jedi pripravljajo. Na ta način prenašamo znanje in tradicijo iz starejših generacij, ki pomnijo na nove generacije, obenem pa puščamo sled tudi v zapisani obliki.
»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.«