Naziv operacije: Vinsko-kulinarični potep po Prlekiji (Podukrep 19.2)

Akronim operacije: »VIN-KUL potep«

TEMATSKO PODROČJE UKREPANJA

Ustvarjanje novih delovnih mest

UKREP PO SLR

Bogatitev lokalne turistične ponudbe

SPECIFIČNI CILJ

Spodbujanje in povezovanje lokalne ekonomije s poudarkom na turizmu

OPIS OPERACIJE

LAS Prlekija je poznana po bogati kulinarični tradiciji domačih prleških jedi in po vinorodnem okolišu, kar predstavlja eno od pomembnih turističnih privlačnosti pokrajine. Prav tako je ena izmed najpomembnejših kmetijskih in gospodarskih panog v Prlekiji pridelava najkvalitetnejših vin in umetnost kletarjenja. Pridelava vina pa ima poleg gospodarskega tudi kulturni pomen. Prleška vina imajo namreč več stoletno tradicijo. V okviru operacije Vinsko-kulinarični potep po Prlekiji tako želimo ozavestiti kulturni pomen vina v povezavi z domačimi prleškimi jedmi iz lokalnih sestavin. V ospredju tako ne bo samo povečanje turistične privlačnosti pokrajine skozi promocijo vinske in kulinarične ponudbe, temveč tudi odkrivanje zanimivih etnološko-zgodovinskih sledi.

S projektnimi aktivnostmi in končnim produktom operacije – vodnik VIN-KUL potep, ki bo na inovativen način vključeval tradicionalne prleške jedi v kombinaciji z vrhunskimi vini, bomo prispevali k povečanju turistične privlačnosti pokrajine in odkrivanju zanimivih etnološko-zgodovinskih sledi, ki so naredile pokrajino tako bogato in zanimivo za obiskovalce. Slednjim s tem ne bomo ponudili samo dobrega kozarca vina in bogatih okusov prleških dobrot in vin, ampak tudi njihovo zanimivo ozadje.

CILJI OPERACIJE

– Vzpostavitev novih partnerstev za izboljšanje kulinarične in lokalne turistične ponudbe na območju LAS Prlekija.

– Večja vključenost ranljivih skupin prebivalstva v družbeni, kulturni in gospodarski razvoj območja LAS Prlekija.

– Povečanje dogodkov na temo prleške kulinarike in vrhunskih prleških vin.

– Povečanje števila inovativnih produktov s poudarkom na prleški kulinariki in prleških vinih.

– Ohranjanje kulinarične dediščine območja LAS Prlekija s poudarkom na vrhunskih prleških vinih in tipičnih prleških jedeh iz lokalnih sestavin.

REZULTATI OPERACIJE

Nov inovativen produkt za izboljšanje in bogatitev lokalne turistične ponudbe na območju LAS Prlekija – vodnik VIN-KUL potep.

Izvedba praktičnih vinsko-kulinaričnih delavnic.

Izvedba dogodkov na temo prleške kulinarike in vrhunskih prleških vin.

Usposabljanje lokalnih turističnih vodnikov.

Nova partnerstva za izboljšanje kulinarične in lokalne turistične ponudbe na območju LAS Prlekija.

OBDOBJE IZVAJANJA OPERACIJE

 Začetek operacije: 1. april 2022

Zaključek operacije: 15.junij 2023

VODILNI PARTNER OPERACIJE

Kulturno, turistično in izobraževalno društvo Kelih

PARTNERJI OPERACIJE

PE FLO cukeraj gostinstvo, Florjana Kastelic s.p.

Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan

FINANČNI NAČRT OPERACIJE

Skupna vrednost celotne operacije (z DDV, EUR): 64.082,09 €

Znesek sofinanciranja (EUR) 80 %: 49.808,32 € 

POVEZAVE

Evropska kohezijska politika v Sloveniji

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

LAS Prlekija

Operacija je sofinancirana s strani Ministrstva za gospodarstvo razvoj in tehnologijo (MGRT) v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Vabljeni k ogledu Vinsko – kulinaričnega vodnika po Prlekiji.